Winkelsurveillance

Winkelsurveillance is een preventief middel om het aantal diefstallen in uw winkel tot een minimum te beperken. De medewerkers van Connect Security zijn erop getraind potentiƫle winkeldieven te herkennen en hier discreet tegen op te treden. Belangrijk aandachtspunt bij winkelsurveillance is het handhaven van een prettige winkelsfeer voor uw klanten.

Wij geloven dat communicatie en samenwerking de basis vormen voor veiligheid in uw winkel. Door nauw met u samen te werken kunnen we winkeldieven nog beter herkennen. Uw personeel zal zich veiliger voelen en uw verlies als gevolg van diefstal zal afnemen.

Bij Connect Security zijn we ons ervan bewust dat winkelbeveiliging naast het voorkomen van winkeldiefstal, gaat om het bereiken en behouden van een optimale sfeer voor uw klanten. Ons personeel is daarom onder andere geselecteerd op klantvriendelijkheid. Onze winkelsurveillanten helpen uw klanten, terwijl ze ook een oogje in zeil houden.

Winkelbeveiliging: preventief en klantvriendelijk

Bij winkelsurveillance is een persoonlijke aanpak van groot belang. Dit is een belangrijk onderdeel van een beveiligingsplan dat wij samen met u opstellen. Dit plan kan onder andere bestaan uit een training van het winkelpersoneel.

Winkelbeveiliging moet bovenal preventief zijn. Het toezicht van de winkelsurveillant is erop gericht winkeldiefstal en andere escalaties te voorkomen. Indien noodzakelijk wordt er repressief ingegrepen. De winkelsurveillanten van Connect Security zijn getraind in het omgaan met agressie, en weten hoe zij moeten handelen tijdens allerlei voorkomende situaties.

Voordelen winkelsurveillance

  • Veiligheid voor personeel en klanten
  • Het voorkomen van winkeldiefstal
  • Het voorkomen van vernieling
  • Het voorkomen van overlast