PIKETNUMMER: 020 - 337 43 69

Beveiliger

Op zoek naar een betrouwbare beveiliger? De professionele beveiligers van Connect Security zijn 24/7 inzetbaar.

20+ jaar ervaring
24/7 beschikbaar
Binnen 1 à 2 uur ter plaatse bij spoed

Beveiligerswerk

Werken als beveiliger bij Connect Security is veelzijdig en afwisselend. Geen dag is hetzelfde en bovendien vervult u als beveiliger een belangrijke taak. Om voor de vacature beveiliger in aanmerking te komen, moet u stevig in uw schoenen staan en dient u over de juiste eigenschappen te beschikken. Wilt u weten of u voldoet aan het algemene functieprofiel van een beveiliger en erachter komen of beveiligingswerk via Connect Security iets voor u is? In dit artikel vertellen wij u meer over de functie beveiliger en wat er zoal komt kijken bij dit werk.

Beveiliger
Beveiliger

Wat doet een beveiliger?

Een beveiliger is iemand die instaat voor de veiligheid in de samenleving. Dat gebeurt op verschillende manieren en in uiteenlopende situaties. Vaak houden beveiligers toezicht op plaatsen waar veel mensen samenkomen. Ze bewaken de veiligheid van personen en goederen en zorgen dat de orde en rust niet wordt verstoord. Beveiliging is nodig op allerlei plekken en locaties, en gaat afhankelijk van het soort beveiliging soms dag en nacht door. In bepaalde gevallen maken beveiligers gebruik van waakhonden of zetten ze detectieapparatuur in.

Soorten beveiligers

Beveiliging is een breed vakgebied. Er zijn dan ook veel verschillende soorten beveiligers, allemaal met hun eigen specialisme of functie. Mensen die als beveiliger werken kunnen bijvoorbeeld actief zijn als:

Winkelbeveiliger

Bouwbeveiliger

Zorgbeveiliger

Objectbeveiliger

Receptiebeveiliger

Havenbeveiliger

Meer dan 15 jaar ervaring

24/7 beschikbaar

Binnen 1 à 2 uur ter plaatse bij spoed

Beveiliger

Wat zijn concreet de taken van een beveiliger?

Al naar gelang het type beveiliging kan het takenpakket van een beveiliger bijzonder uitgebreid zijn. Dat is ook de reden dat werken als beveiliger vaak een heel afwisselende baan is.

Tot de werkzaamheden van een beveiliger behoren onder meer:

 • Preventief toezicht houden
 • Ruimtes en gebieden bewaken met behulp van camera’s
 • Observeren en controleren van mensenmassa’s en personen
 • Signaleren van verdachte situaties en afwijkend gedrag
 • Opvolgen van en ingrijpen bij alarmmeldingen
 • De-escalerend optreden als de omstandigheden daarom vragen
 • Verrichten van toegangs- en uitgangscontroles
 • ‘s Ochtends openen en ‘s avonds afsluiten van gebouwen
 • Brand- en sluitrondes lopen; preventief surveilleren
 • Inschakelen van politie, brandweer of andere hulpdienst
 • Receptie-, portiers- en hostessdiensten uitvoeren

Afhankelijk van de locatie en de tijdstippen waarop gewerkt wordt, verricht een beveiliger op één dag soms meerdere van de genoemde taken.

Welke eigenschappen en competenties heeft een beveiliger?

Een baan als beveiliger is niet voor iedereen weggelegd. De gevarieerde aard van het werk en de noodzaak om bij onverwachte situaties adequaat te reageren, vereisen een flexibele instelling.

Naast flexibiliteit zijn enkele andere eigenschappen die een beveiliger dient te hebben:

 • Sociaal
 • Communicatief vaardig
 • Alert
 • Natuurlijk overwicht
 • Representatief
 • Klantgericht
 • Gastvrij
 • Verantwoordelijk
 • Integer
 • Probleemoplossend
 • Stressbestendig
 • Inlevingsvermogen

Als u niet op al deze gebieden even sterk bent, betekent dat niet meteen dat u ongeschikt bent voor de functie beveiliger. Voor een bedrijfsbeveiliger of objectbeveiliger die ‘s nachts werkt, zijn communicatieve vaardigheden bijvoorbeeld minder van belang dan voor een luchthaven beveiliger of een beveiliger in een ziekenhuis. Aan een aantal van de vermelde competenties wordt ook aandacht besteed tijdens de beveiligersopleiding.

Beveiliger

Hoe wordt u beveiliger?

Om beveiliger te worden, volgt u de opleiding Beveiliger 2 aan het mbo. Dit is een erkende opleiding, die 1 tot 3 jaar duurt. Het lespakket bestaat onder andere uit de mbo-vakken Nederlands, rekenen en burgerschap. Om het certificaat Beveiliger 2 te halen, dient u op de overige onderdelen examen te doen bij de Stichting Vakbekwaamheid Particuliere Beveiligingsorganisaties (SVPB). De SVPB-examens richten zich op vakken als Wet- en Regelgeving, Waarnemen en Veiligheid en Beveiliging.

Het mbo- en SVPB-diploma tot Beveiliger 2 kunnen niet afzonderlijk worden behaald en vormen samen één certificaat. Naast een theoriegedeelte maakt ook een praktijkgedeelte deel uit van de opleiding. Uw praktijkstage in de beveiliging vindt plaats bij een erkend leerbedrijf. Met het diploma op zak heeft u de basisopleiding tot beveiliger afgerond. U beschikt hiermee over de juiste papieren om te solliciteren op beveiliger vacatures.

Verschillende leerwegen

Een beveiliger opleiding volgen kan bij het mbo via verschillende leerwegen. In alle gevallen behaalt u het diploma Beveiliger 2. Er zijn drie mbo-leerwegen mogelijk:

Beroepsopleidende Leerweg (BOL)

Hierbij gaat u naar school en loopt u tegelijkertijd stage bij een leerbedrijf in de beveiligingssector. Bij de stage gaat het meestal om één dag per week. Soms vindt de stage over een langere aaneengesloten periode plaats. De stageperiode kan in dat geval variëren van enkele weken tot enkele maanden.

Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL)

De BBL-opleiding is vergelijkbaar met de BOL-opleiding, maar is meer praktijkgericht en combineert werken en leren als beveiliger op een intensieve manier. U werkt namelijk vanaf de eerste opleidingsdag bij een beveiligingsbedrijf en wordt daarvoor betaald. Tijdens de werkweek gaat u doorgaans één dag naar school. Een belangrijke voorwaarde om deze BBL-opleiding te kunnen volgen, is dat u een arbeidscontract bij een beveiligingsbedrijf heeft.

Derde Leerweg

De zogeheten derde leerweg is een korte opleiding om beveiliger te worden. Omdat er geen wettelijke urennorm en studieduur gelden, is dit opleidingstraject een goede oplossing voor volwassenen. De derde leerweg is met name geschikt voor mensen die reeds de nodige werk- en leerervaring hebben opgedaan.

Beveiliger

Toelatingseisen

Om tot de opleiding tot Beveiliger 2 te worden toegelaten, dient u een van de volgende vooropleidingen te hebben:

mbo-diploma van een Entree-opleiding

Om zich te kunnen aanmelden voor een Entree-opleiding heeft u een diploma van een middelbare school nodig.

vmbo-diploma in de basisberoepsgerichte leerweg

Dit diploma geeft direct toegang tot een beveiligersopleiding op mbo 2-niveau.

Met het diploma Beveiliger 2 op zak komt u in aanmerking voor de vervolgopleiding Beveiliger 3. Als u beveiliger wilt worden zijn er echter ook nog enkele andere eisen waaraan u moet voldoen. Zo mag u in de voorafgaande 8 jaar geen voorwaardelijke of onvoorwaardelijke gevangenisstraf hebben gekregen en in de voorafgaande 4 jaar niet veroordeeld zijn tot een taakstraf of geldboete.

Wanneer u in de beveiliging wilt werken of als aspirant-beveiliger stage wilt lopen, dient u dus een onberispelijk recent verleden te hebben. Om hier zeker van te zijn, laat het beveiligingsbedrijf waar u tijdens uw BOL- of BBL-opleiding stage loopt of werkt een onderzoek uitvoeren door de screeningsautoriteit Justis. Aanvullend kunnen de onderwijsinstelling en het stagebedrijf een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) opvragen.

Beveiliger

Gemiddeld salaris van een beveiliger

Het uurloon van een beveiliger ligt gemiddeld rond de 16 euro bruto. Bovendien krijgt u een toeslag bij onregelmatige werktijden. Wat een beveiliger per maand verdient, is afhankelijk van het aantal uren dat u per week werkt en hoelang u al in de beveiliging werkzaam bent. Bij een fulltimefunctie ontvangt een beginnende beveiliger een salaris van ongeveer 2300 euro per 4 weken.

Toeslagen en inkomensverhoging

Bij een fulltime dienstverband, wat neerkomt op 144 uur per vier weken, verdient een beginnende beveiliger gemiddeld € 2300 bruto. Naast het basissalaris profiteren beveiligers van toeslagen voor onregelmatige werktijden (onregelmatigheidstoeslag). Dit kan een aanzienlijke verhoging van het inkomen betekenen, vooral omdat beveiligingswerk vaak plaatsvindt buiten de standaard kantooruren en tijdens weekends en feestdagen.

Vakantiedagen en langetermijnvoordelen

Daarnaast krijgen beveiligers gedurende de eerste vijf jaar 24 vakantiedagen per jaar. Wie voor een langere tijd bij hetzelfde beveiligingsbedrijf werkzaam is, heeft recht op meer vakantiedagen. Vanaf het vijfde jaar krijgt u één extra dag en vanaf het tiende jaar komen er twee vrije dagen bij.

Arbeidsvoorwaarden

Een particuliere beveiliger die bij Connect Security werkt, valt onder de cao Particuliere Beveiliging. Deze cao geldt voor alle Nederlandse beveiligingsbedrijven. Voor een beveiliger die direct in dienst is van een specifieke locatie, zoals een winkelcentrum of een kantoorcomplex, gelden de arbeidsvoorwaarden die in die specifieke sector of door die specifieke organisatie zijn vastgesteld.

Doorgroeimogelijkheden als beveiliger

Er zijn voor beveiligers diverse doorgroeimogelijkheden. U kunt zich bijvoorbeeld specialiseren op een bepaald vak- of werkgebied binnen de beveiligingsbranche. Dit doet u door een branchecertificaat of branchediploma te behalen via een SVPB-examen. Voor deze certificaten en diploma’s is geen bepaald mbo-niveau nodig.

Enkele voorbeelden van specialisaties zijn:

 • Winkelsurveillance
 • Persoonsbeveiliging
 • Evenementenbeveiliging
 • Basisopleiding Centralist Alarmcentrale
 • Vakopleiding Centralist Alarmcentrale
 • Cameratoezicht
 • Havenbeveiliging

Waar werkt u als beveiliger?

Met een baan in de beveiliging kunt u op allerlei locaties worden ingezet.

Typische beveiligingslocaties zijn:

 • Winkels, winkelcentra, supermarkten en bouwmarkten
 • Bedrijfspanden en kantoorcomplexen
 • Bedrijventerreinen
 • Havengebieden
 • Bouwplaatsen
 • Ziekenhuizen
 • Hotels
 • Uitgaansgelegenheden
 • Onderwijsinstellingen
 • Luchthavens
 • Ambassades en ambtswoningen
 • Overheidsgebouwen
 • Musea

Beveiligers worden niet alleen ingehuurd als toezichthouder en bewaker. Bij werken als beveiliger in het ziekenhuis of in een bedrijfsverzamelgebouw kan het bijvoorbeeld ook gaan om gecombineerde beveiligings- en hostesstaken. De beveiliger vervult in dat geval dus tevens de functie van gastheer of gastvrouw, al dan niet achter een balie.

Wie zijn uw collega’s?

Als beveiliger werkt u samen met uiteenlopende mensen. Indien u deel uitmaakt van een beveiligingsteam, zijn dat allereerst natuurlijk uw directe collega’s. Afhankelijk van uw werklocatie kunt u daarnaast direct of indirect te maken krijgen met veel andere mensen. Beveiligingswerk vindt op elk niveau in de samenleving plaats: van horecagelegenheden tot ziekenhuizen en van winkels tot kantoorpanden. Beveiligers komen regelmatig in contact met personeel dat binnen de te beveiligen organisatie, onderneming of instelling werkzaam is. Dit kunnen receptionisten en baliemedewerkers zijn, maar ook portiers, winkelmedewerkers, kantoorpersoneel en zorgmedewerkers.

Beveiliger

De werktijden van een beveiliger

Beveiliging is nodig op elk moment van de dag en Connect Security is daarom 24/7 in te schakelen. Afhankelijk van de werklocatie zijn de uren waarop een beveiliger werkt dan ook zeer wisselend. Als museumbeveiliger kunnen uw werktijden bijvoorbeeld tussen 7:30 en 23:00 uur liggen. In de praktijk zult u echter meestal diensten draaien tussen 8:45 en 18:15 uur. Bij beveiligingswerk op een luchthaven moet u er rekening mee houden dat de tijden waarop u werkt kunnen variëren van 4:15 tot 22:00 uur.

Bouwplaatsen, bedrijventerreinen, kantoorcomplexen en bedrijfspanden vragen vaak ‘s nachts om beveiliging.

Een winkelbeveiliger werkt daarentegen vaak overdag. In havengebieden en luchthavens gaat de beveiliging dag en nacht door. En datzelfde geldt voor ambassades, ambtswoningen en overheidsgebouwen die bewaakt moeten worden. Beveiligers van Connect Security komen soms ook in actie bij spoedklussen, zoals demonstraties, inbraken en bij uitval van personeel. Het is daarom niet ongebruikelijk dat u bewakings- of beveiligingswerkzaamheden heeft waarover u slechts kort van tevoren wordt ingelicht. Doorgaans moet u als beveiliger ook bereid zijn om in het weekend te werken.

Wat is uw plaats in de organisatie?

Als beveiliger heeft u een dienstverlenende functie. Bovendien vertegenwoordigt u het beveiligingsbedrijf waarvoor u werkt, bijvoorbeeld Connect Security. Bij organisaties, instellingen, bedrijven en instanties die meerdere beveiligers inhuren, heeft een Coördinator Beveiliging de leiding over het beveiligingsteam. Deze coördinator zorgt ervoor dat de werkzaamheden volgens afspraak worden uitgevoerd en legt hierover verantwoording af aan zijn of haar leidinggevende. Vanzelfsprekend is er daarnaast een leidinggevende bij het bedrijf dat de beveiligers verhuurt. Beveiligers zijn verder een verlengstuk van de politie. Wanneer een beveiliger iemand aanhoudt moet de politie zo snel mogelijk worden ingeschakeld, zodat de verdachte kan worden overgedragen.

Beveiliger

De beloningen van werken bij Connect Security

Werken in de beveiliging, en vooral bij Connect Security, is niet alleen een carrièrekeuze, maar ook een kans om een positieve impact te hebben op de samenleving. Als beveiliger bij ons bedrijf bent u niet alleen de hoeder van veiligheid en rust, maar ook een vertrouwd aanspreekpunt voor de mensen die u dagelijks ontmoet. Onze beveiligers genieten van een dynamische werkomgeving, wat elke dag nieuwe uitdagingen en kansen biedt.

Bij Connect Security waarderen we onze medewerkers en bieden we een ondersteunende en inclusieve werkomgeving. U krijgt de mogelijkheid om door te groeien, uw vaardigheden te ontwikkelen en deel uit te maken van een team dat zich inzet voor professionaliteit en kwaliteit.

Wij bieden niet alleen een competitief salaris en goede arbeidsvoorwaarden, maar ook de kans om een loopbaan op te bouwen waarin uw werk daadwerkelijk verschil maakt.

Kiezen voor Connect Security betekent kiezen voor een respectabel en lonend beroep, waarbij u elke dag bijdraagt aan een veiligere en gastvrijere omgeving. Sluit u aan bij ons team en wordt deel van een bedrijf dat zich inzet voor de veiligheid en het welzijn van iedereen.

Aan de slag als beveiliger?

Wil je zelf ervaren hoe het is om als beveiliger te werken?

Bekijk vacatures

Meer over beveiligers

Recensies

De afgelopen 20 jaar hebben we voor en met talloze organisaties gewerkt.
Hieronder enkele reviews waar we trots op zijn:

Beveiliger

Raymond Kollmuss

Hillen & Roosen

“Ik werk al vele jaren met Connect Security. Mijn ervaring met het bedrijf en eigenaar Serkan is super. Altijd op tijd kunnen leveren. Goed personeel. Altijd dat beetje extra. Mocht je iemand zoeken in beveiliging of verkeersregelaar. Dan raad ik Connect Security zeker aan. Serkan bedankt. Je collega in IJmuiden doet zijn werk uitstekend. Krijg de complimenten van de opdrachtgever.”

Beveiliger

Augusto de Campos Neto

Gemeente Amsterdam

“In de 12 jaar dat ik als Adviseur Openbare orde en veiligheid heb gewerkt in Amsterdam heb ik Connect Security kunnen inzetten op complexe uitdagingen. De kracht van Connect Security zit enerzijds in de koppeling kunnen maken tussen praktijk en strategie. Daarmee bedoel ik dat men in staat is goed de complexiteit en omgeving te lezen om dan gezamenlijk een strategie te bepalen voor inzet. Anderzijds de flexibiliteit en kwaliteit van personeel. Zelfs op kortetermijninzet met de juiste personen is geen probleem. Met name in complexe wijken waarin snel schakelen op maat nodig is, kwam Connect Security op het juiste moment. Daarnaast kent men en weet men een koppeling te maken met “de straat”. Men heeft personeel die de straat begrijpt, de taal kent en cultuur kent, maar ook kan schakelen op directieniveau. Die wisselwerking is heel belangrijk.”