De rol van de toezichthouder en straatcoach uitgelegd

Overlast van hangjongeren, toename van (auto-)inbraken en een onveilig gevoel bij buurtbewoners; helaas komt dit nog veel te vaak voor. Het aanpakken van deze overlast heeft nog altijd geen prioriteit bij de politie, mede door de vele werkzaamheden die zij al moeten verrichten. Gelukkig is hier een gepaste oplossing voor, namelijk de toezichthouder en straatcoach die fungeren als de oren en ogen van de betreffende wijk. In deze blog leggen we de rol van deze tak van de beveiliging precies uit.

Wat is het verschil tussen een toezichthouder en straatcoach?

De rol van toezichthouders en straatcoaches ligt dicht bij elkaar. Beide functies zijn gericht op het creëren van een veiligheidsgevoel op straat. Dit kan ook zijn in winkelcentra of publieke plekken waar overlast voor komt.

De toezichthouder is eigenlijk gericht op het gehele publieke domein, denk hierbij aan gemeentes. Ze worden ingezet om inbraken, berovingen, overvallen en diefstal tegen te gaan. Hierbij is het belangrijk om goed samen te werken met de zogenoemde ‘driehoek’ die bestaat uit de politie, gemeente en de toezichthouder. Door goed samen te werken en te rapporteren aan elkaar, wordt overlast integraal aangepakt.

De straatcoach wordt meestal specifiek ingezet om overlast van hangjongeren tegen te gaan. In deze functie is het van groot belang om toegankelijk over te komen, benaderbaar te zijn en vooral preventief op te treden. Met name hangjongeren zijn het best te benaderen door ze op een positieve manier aan te spreken. Je ziet zelfs vaak dat straatcoaches een band krijgen met de jongeren die voor overlast zorgen. Samen wordt dan ook gezocht naar een passende oplossing. Er is hierbij zeker sprake van een coachende functie.

De rol van de toezichthouder en straatcoach uitgelegd - toezichthouders overlast hangjongeren

Meer dan toezichthouden alleen

Na verloop van tijd fungeren zowel toezichthouders als straatcoaches als een soort vertrouwenspersoon. Omdat zij veel aanwezig zijn in de betreffende wijken, zijn zij al snel een ‘bekend en vertrouwd’ gezicht. Het stukje coachen is hierbij heel belangrijk. Niet alleen willen zij ongewenst gedrag op de vingers tikken, ook zijn zij getraind om goed gedrag te benoemen en te complimenteren.

Zowel de toezichthouders als straatcoaches fungeren dan ook als de ‘oren en ogen’ van de wijken. Ze zijn altijd op de hoogte van wat er speelt in de wijk. Hierbij is het belangrijk om op een tactische manier een ingang te vinden om bij de betreffende doelgroep te komen.

Hierbij kijken zij bijvoorbeeld naar:

  • Wat speelt er precies in de wijk?
  • Wie zorgt er voor overlast?
  • Gaat het om een ‘harde kern’ of zijn het slechts meelopers?
  • Wat is de achtergrond precies?

Niet alleen richten toezichthouders en straatcoaches zich op de overlastgevers, ook staan zij klaar om buurtbewoners te informeren, een praatje te maken en paraat te zijn bij incidenten. Zo komt het bijvoorbeeld regelmatig voor dat zij eerste hulp verlenen bij ongevallen, omdat zij al patrouilleren op straat.

De rol van de toezichthouder en straatcoach uitgelegd - toezichthouder straatcoach

Een straatcoach of toezichthouder inzetten?

Vaak komt het voor dat bewoners zich niet meer veilig voelen in hun eigen wijk. Dit kan gaan om overlast door hangjongeren, maar ook door inbraken, autobranden of andere calamiteiten. In dit geval kan een toezichthouder of straatcoach dé oplossing zijn. Maar met name toezichthouders worden ook ingezet in bedrijventerreinen waar medewerkers langs donkere stukken moeten lopen en berovingen plaats kunnen vinden. In overleg kan er dan op specifieke tijdstippen surveillance plaatsvinden, zodat medewerkers bijvoorbeeld veilig naar het openbaar vervoer kunnen lopen.

Zowel toezichthouders als straatcoaches werken nauw samen met de politie en gemeentes, om samen het veiligheidsgevoel te vergroten. Heeft u behoefte aan een passend advies of is het nodig om een toezichthouder of straatcoach in te zetten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op, wij informeren u graag.

Geplaatst in

Beveiliger nodig?

Met meer dan 15 jaar ervaring staan wij graag voor u klaar. Wij zijn binnen 1 á 2 uur ter plaatse als dat nodig is.

Recensies

De afgelopen 15 jaar hebben wij voor én met talloze organisaties gewerkt.
Hieronder enkele referenties waar we trots op zijn:

Scroll to Top