PIKETNUMMER: 020 - 337 43 69
collectieve beveiliging

Collectieve beveiliging

Gepubliceerd op:

Collectieve beveiliging is een vorm van objectbeveiliging, waarbij verschillende partijen een beveiligingsbedrijf inhuren. Vaak gaat het om ondernemers in een beperkt gebied van een stad of dorp. Ze zijn bijvoorbeeld allemaal gevestigd in dezelfde straat, in hetzelfde winkelcentrum of op hetzelfde bedrijventerrein. Op omvangrijke bedrijventerreinen komt het ook wel voor dat meerdere bedrijven die zich op een bepaald gedeelte van het terrein bevinden voor gezamenlijke beveiliging kiezen. Wilt u voor het beveiligen van uw winkel- of bedrijfspand samen met andere ondernemers een professionele en mobiele surveillancedienst inhuren? Dan is Connect Security daar de juiste beveiligingspartij voor. U kunt op ons rekenen bij collectieve beveiliging in Amsterdam en andere grote steden, maar natuurlijk ook in de kleinere gemeenten van Nederland.

Collectieve beveiliging voor uw wijk, bedrijventerrein of winkelcentrum

Middenstanders en andere ondernemers krijgen helaas regelmatig te maken met diefstal of pogingen daartoe. Het treffen van maatregelen om de veiligheid te vergroten, wordt in onze samenleving dan ook steeds vaker en op steeds meer plaatsen noodzakelijk. Dit is in de praktijk merkbaar door het toenemende aantal beveiligers. Onder andere veel winkels maken tegenwoordig gebruik van een beveiliger. De zichtbare aanwezigheid van een of meer professionele beveiligingsmedewerkers is van groot belang om diefstal tegen te gaan. Bovendien kan een beveiliger ingrijpen wanneer iemand daar toch op wordt betrapt en adequaat optreden wanneer zich andere ongewenste situaties voordoen.

Behalve tijdens de openingsuren overdag, slaan dieven ook ‘s nachts toe. Bedrijven en winkels kunnen weliswaar het nodige doen om inbrekers buiten de deur te houden. Maar dat neemt niet weg dat bedrijventerreinen en winkelcentra met name in de nachtelijke uren uiterst gevoelig blijven voor inbraak. Dankzij collectieve beveiliging kunnen ondernemers erop vertrouwen dat hun bedrijfspand ‘s nachts en in het weekend extra goed beveiligd is. Niet alleen tegen inbraak, maar ook tegen vandalisme en andere vormen van criminaliteit.

Collectieve winkelbeveiliging vraagt om een andere invulling dan collectieve bedrijfsbeveiliging. Vergeleken met een bedrijventerrein zijn in een winkelcentrum of winkelstraat ‘s avonds, ‘s nachts en in het weekend bijvoorbeeld meer mensen aanwezig. Winkelgebieden fungeren daarnaast ook vaak als hangplek. Daardoor is op deze locaties de kans op vernieling, vandalisme en mishandeling groter. Aan mobiele surveillanten die winkelcentra en winkelstraten tot hun werkgebied hebben, worden dan ook andere eisen gesteld dan aan beveiligers op bedrijventerreinen. Ditzelfde geldt voor collectieve wijkbeveiliging. Hierbij kunnen bovendien sprake zijn van meer specifieke problemen met betrekking tot de veiligheid.

De voordelen van collectieve beveiliging

Het met verschillende belanghebbenden beveiligen van een winkelcentrum of bedrijventerrein is bijzonder effectief. Alles bij elkaar brengt deze vorm van beveiliging voor de deelnemende partijen de nodige voordelen met zich mee, waaronder:

  • Lagere individuele beveiligingskosten
  • Effectieve aanvulling op reeds individueel genomen beveiligingsmaatregelen
  • Vast team van mobiele surveillanten, die bekend zijn met de situatie ter plaatse
  • Zichtbare en permanente aanwezigheid van beveiligers
  • Doorlopende beveiliging ‘s nachts en in het weekend
  • Razendsnelle alarmopvolging dankzij korte aanrijtijden
  • Tijdig kunnen optreden bij inbraak, vandalisme en brandgevaarlijke situaties
  • Minder hoge schadeposten door snel ingrijpen
  • Korte lijnen met de politie, de overige hulpdiensten en de gemeente
  • Bedrijven en winkels die bij het collectieve beveiligingsinitiatief zijn aangesloten, hebben herkenbare en duidelijk zichtbare deelnamestickers op deuren en ramen
Collectieve beveiliging

Hoe werkt collectieve beveiliging?

Bij collectieve of gezamenlijke beveiliging slaan bedrijfs- of winkeleigenaren de handen ineen. De achterliggende gedachte is dat men in groepsverband beter in staat is en meer mogelijkheden heeft voor het waarborgen van de veiligheid op een bepaalde locatie. Om een en ander in goede banen te leiden, wordt meestal een stichting opgericht. Hierbij zijn vertegenwoordigers betrokken van de deelnemers aan het collectief, het bedrijf dat de beveiligingstaken op zich neemt, de politie en de gemeente. In overleg wordt bepaald welke maatregelen men kan nemen om de veiligheid op een terrein of in een winkelcentrum te vergroten.

Daarbij wordt tevens gekeken naar zaken die verbeterd kunnen worden. Voorbeelden daarvan zijn het in kaart brengen van verloedering en eventuele leegstand. Ook het inventariseren van locaties of panden die mogelijk meer risico lopen hoort daar soms bij. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om winkels die vanwege hun productaanbod of door de plek waar zij gevestigd zijn extra aantrekkelijk zijn voor inbrekers. Op deze manier krijgen de deelnemende partijen een goed beeld van de stand van zaken en weten de mobiele surveillanten waar ze tijdens hun beveiligingswerkzaamheden op moeten letten.

Kostenbesparende beveiliging

Als bedrijf of winkeleigenaar kunt u natuurlijk altijd zelfstandig een beveiliger voor de avonden, nachten en weekenden inhuren. Hieraan bent u evenwel heel wat meer geld kwijt. Een niet te onderschatten voordeel van collectieve winkel- of bedrijfsbeveiliging is namelijk dat het u een flinke besparing oplevert.

Dit komt doordat de beveiligingskosten over meerdere bedrijven of ondernemers worden verdeeld. Alle belanghebbenden dragen hun financiële steentje bij, zodat de individuele uitgaven voor beveiligingsmaatregelen beperkt blijven. Voor een verhoudingsgewijs klein bedrag profiteert u als ondernemer dus van professionele beveiliging. Daardoor is dit de meest aantrekkelijke beveiligingsoplossing wanneer u met een klein budget werkt.

Overigens gaat het bij gezamenlijk ingehuurde security meestal om basisbeveiliging. U kunt daarbij denken aan mobiele surveillance die per auto of te voet wordt uitgevoerd. Als u uitgebreidere diensten wilt, zijn hier binnen het collectief vaak afspraken over te maken. Hoe dit vervolgens in de praktijk wordt ingevuld, kan per geval verschillen.

24/7 beveiliging met collectieve beveiliging

Met collectieve bedrijfs-, winkel- of wijkbeveiliging maakt u gebruik van mobiele surveillanten die 24/7 in actie kunnen komen. De beveiligingsdienst staat namelijk in direct contact met de alarmcentrale. Wanneer bij een van de aangesloten bedrijven of winkels het alarm afgaat, komt er dus meteen een surveillant naar het betreffende pand om poolshoogte te nemen en indien nodig verdere actie te ondernemen.

Uiteraard worden bij collectieve beveiliging van bedrijventerreinen, wijken en winkelgebieden ook controles verricht zonder alarm of melding. Hierbij maakt men gebruik van herkenbare auto’s en beveiligers in uniform. De controlerondes vinden plaats op onregelmatige tijdstippen en er worden wisselende routes gereden of gelopen. De surveillanten letten onder meer op verdachte personen en voertuigen, inbraak, vandalisme, illegale vuilstortingen, sabotage en brandgevaarlijke situaties.

Doorgaans zet een securitybedrijf zoveel mogelijk dezelfde mensen in. Zij zijn goed bekend met de situatie ter plaatse en hebben het snel in de gaten als er iets niet in de haak is. Daar komt bij dat de aanwezigheid van herkenbare surveillanten een afschrikkende werking heeft op mensen met minder goede bedoelingen.

Voorkom inbraken en vergroot uw veiligheid

Inbraak, diefstal en criminaliteit leveren ondernemers onvoorziene en onnodige kosten op. Om dit soort zaken te voorkomen, kunt u diverse maatregelen treffen. Bijvoorbeeld door beveiligingscamera’s te installeren en voor hoogwaardig hang-en-sluitwerk te zorgen. Afhankelijk van de situatie is dit echter niet altijd voldoende en kunt u het gevoel hebben dat er meer nodig is.

Om zich zo goed mogelijk in te dekken tegen inbraak, kunt u net als veel andere bedrijven en winkels kiezen voor collectieve beveiliging. Hiermee maakt u voor een beperkt bedrag gebruik van ervaren surveillanten en vergroot u de veiligheid in en om uw bedrijfs- of winkelpand aanzienlijk.

Vraag vrijblijvend een offerte aan voor collectieve beveiliging

Connect Security is een allround specialist op het gebied van beveiligingsoplossingen. Wij leveren uiteenlopende beveiligingsdiensten, waaronder collectieve bedrijfs-, winkel- en buurtbeveiliging. Connect Security levert professionele beveiligingsmedewerkers, die actief met u meedenken. Op basis van hun ervaring zien ze snel waar verbeteringen mogelijk zijn en wat verder kan worden gedaan om inbraak en vandalisme tegen te gaan.

Connect Security staat dan ook voor 100% maatwerk, waarbij uw wensen en onze expertise samen voor het beste beveiligingsresultaat zorgen. Dankzij een persoonlijke en doelgerichte aanpak onderscheiden we ons in grote mate van andere beveiligingsbedrijven. Wilt u zich aanmelden voor collectieve beveiliging? Vraag dan vrijblijvend een offerte aan bij Connect Security.

Beveiliger nodig?

Met meer dan 20 jaar ervaring staan wij graag voor u klaar. Wij zijn binnen 1 á 2 uur ter plaatse als dat nodig is.

Recensies

De afgelopen 15 jaar hebben wij voor én met talloze organisaties gewerkt.
Hieronder enkele referenties waar we trots op zijn:

Augusto de Campos Neto

Gemeente Amsterdam

"In de 12 jaar dat ik als Adviseur Openbare orde en veiligheid heb gewerkt in Amsterdam heb ik Connect Security kunnen inzetten op complexe uitdagingen. De kracht van Connect Security zit enerzijds in de koppeling kunnen maken tussen praktijk en strategie. Daarmee bedoel ik dat men in staat is goed de complexiteit en omgeving te lezen om dan gezamenlijk een strategie te bepalen voor inzet. Anderzijds de flexibiliteit en kwaliteit van personeel. Zelfs op kortetermijninzet met de juiste personen is geen probleem. Met name in complexe wijken waarin snel schakelen op maat nodig is, kwam Connect Security op het juiste moment. Daarnaast kent men en weet men een koppeling te maken met "de straat". Men heeft personeel die de straat begrijpt, de taal kent en cultuur kent, maar ook kan schakelen op directieniveau. Die wisselwerking is heel belangrijk."

Raymond Kollmuss

Hillen & Roosen

"Werk al velen jaren met connect security.
Mijn ervaring met het bedrijf. En eigenaar Serkan. Is super. Altijd op tijd kunnen leveren. Goed personeel. Altijd dat beetje extra. Mocht je iemand zoeken in beveiliging of verkeersregelaar. Dan raad ik connect zeker aan. Serkan bedankt. Je collega Alami in IJmuiden doet zijn werk uitstekend. Krijg de complimenten van de opdrachtgever."

Plaats een reactie